Fakulta technologická

Chemie a analýza potravin

Anotace

Cílem studia ve specializaci Chemie a analýza potravin je poskytnout absolventům hlubší znalosti nejen z oblasti potravinářství, ale také z oblasti přírodních věd a poskytnout jim odpovídající kompetence pro následný výkon povolání. Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

U specializace Chemie a analýza potravin prokazují absolventi rozšířené kompetence v oblasti chemické analýzy potravin, aplikace instrumentálních metod v analýze potravin, ale také v oblasti syntézy a analýzy bioaktivních látek.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi se mohou uplatnit v podnicích potravinářského průmyslu, v kontrolních a zkušebních laboratořích, v podnicích veřejného stravování, v obchodních organizacích a státní správě.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika IZkouška5
1ZSSeminář z matematikyZápočet2
1ZSÚvod do chemie potravinKlasifikovaný zápočet2
1ZSZáklady biologieZkouška3
1ZSSeminář z fyzikyZápočet2
1ZSSeminář z chemieZápočet2
1ZSZáklady laboratorní technikyKlasifikovaný zápočet3
1ZSZáklady toxikologie a ochrany životního prostředíKlasifikovaný zápočet3
1ZSProdukce potravinářských surovinKlasifikovaný zápočet3
1LSMatematika IIZkouška6
1LSLaboratoř biologieZápočet2
1LSÚvod do biotechnologiíKlasifikovaný zápočet4
1LSFyzika IZkouška5
1LSZpracování experimentu IKlasifikovaný zápočet3
1LSLaboratoř anorganické chemieKlasifikovaný zápočet3
1LSObecná a anorganická chemieZkouška4
1LSZáklady senzorické analýzyKlasifikovaný zápočet2
2ZSFyzika IIZkouška7
2ZSLaboratoř organické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSOrganická chemie IZkouška4
2ZSAnalytická chemieZkouška4
2ZSBiochemie IZkouška4
2ZSLaboratoř analytické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSObecná mikrobiologieZkouška6
2LSChemie potravinZkouška3
2LSFyzikální chemieZkouška6
2LSPráce s odbornými textyZápočet2
2LSBiochemie IIZkouška4
2LSLaboratoř biochemieKlasifikovaný zápočet2
2LSZáklady instrumentálních metod v analýze potravinZkouška4
3ZSChemická informatikaKlasifikovaný zápočet2
3ZSOborový seminář IZápočet2
3ZSOrganická chemie IIZkouška4
3ZSÚvod do chemie bioaktivních látekZkouška4
3ZSPotravinářská mikrobiologieZkouška5
3ZSKvalita a bezpečnost potravinZkouška4
3ZSLegislativa v potravinářství IKlasifikovaný zápočet2
3ZSPotravinářské technologie a biotechnologie IZkouška6
3LSAnalýza potravinZkouška6
3LSAplikace instrumentálních metodKlasifikovaný zápočet3
3LSBioorganická chemieZkouška3
3LSBakalářská práceZápočet5
3LSOborový seminář IIZápočet2
3LSPotravinářské technologie a biotechnologie IIZkouška6

předměty SZZ - povinné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSAnalýza potravinStátní závěrečná zkouška0

povinně volitelné předměty I

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina IaKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina IbKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IKlasifikovaný zápočet2
2ZSAngličtina IIaZkouška2
2ZSAngličtina IIbZkouška2
2ZSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IIZkouška2
2LSAngličtina IIIaKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina IIIbKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IIIKlasifikovaný zápočet2
3ZSAngličtina IVaZkouška2
3ZSAngličtina IVbZkouška2
3ZSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IVZkouška2

povinné volitelné předměty II

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSZáklady zbožíznalství potravinZkouška4
1LSPodnikatelské aktivity IZkouška2
1LSRepetitorium z obecné a anorganické chemieZápočet2
2ZSRepetitorium z organické chemieZápočet2
2LSHodnocení potravin v kontrolní praxiZkouška4
2LSMikroskopické metodyZkouška2
2LSBioanalytické metodyZkouška4
3ZSVýživa člověkaZkouška4
3ZSVybrané kapitoly z chemieKlasifikovaný zápočet2
3ZSTradiční a moderní biotechnologieZkouška4
3LSBuněčná biologie a genetikaZkouška4
3LSPrincipy autentizace potravinZkouška4
3LSHodnocení výživyZkouška4

předměty SZZ - povinně volitelné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSInstrumentální metody v analýze potravinStátní závěrečná zkouška0
3LSOrganická a bioorganická chemieStátní závěrečná zkouška0
3LSPotravinářské technologieStátní závěrečná zkouška0