Fakulta logistiky a krizového řízení

Aplikovaná logistika

Vzdělávací cíle

Cílem studia profesně zaměřeného studijního programu Aplikovaná logistika je vybavit absolventa základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které jsou důležité pro jeho budoucí uplatnění na pozici nižšího i středního managementu v různých typech organizací. Logistické profese vyžadují, aby absolvent měl znalosti ze širokého spektra specializovaných oborů a byl schopen vnímat logistiku jako disciplínu, kterou dokáže aplikovat a využít k řízení procesů jak v korporátní sféře, tak i ve sféře veřejné. Studium kombinuje podporu rozvoje systémového myšlení ve vazbě na způsoby řešení provozních a odborných úkolů organizace. Zajišťuje nejen poznání teorie logistiky jako takové, ale především komplexní využití této teorie při její aplikaci v praxi. Rozvíjí tvořivost studentů, jejich sociální komunikaci, kombinační schopnosti a inovativní myšlení, které je doprovázeno významným rozvojem technologických změn.

Návaznost na další studijní programy

Absolventi bakalářského studijního programu Aplikovaná logistika se mohou dále uplatnit ve studiu v navazujícím magisterském programu se zaměřením na logistické procesy, dopravu, bezpečnost procesů a systémů a ekonomické obory.

Požadavky na přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

V rámci studia absolvent získává celistvý pohled na oblast logistiky v kontextu nejenom tržního prostředí, což mu dovoluje pochopit a následně se orientovat ve většině logistických procesů, jak uvnitř organizace, tak i vně, ale i ve veřejných institucích, kde se logistické procesy také vyskytují. Kromě výše uvedeného získává absolvent ucelené znalosti z oblasti logistických technologií, jako je tvorba layoutů v organizacích a simulace jednotlivých logistických procesů, což mu dovoluje vytvářet zcela nové modely, a to pomocí moderních specializovaných informačních systémů, kterými fakulta disponuje.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi se mohou podílet na tvorbě plánů výroby, na řízení procesů optimalizace přísunu surovin, materiálů či polotovarů v organizaci, řízení optimalizačních procesů v dopravě, na aktivizačních činnostech spojených s nákupem, prodejem či správou logistických či výrobních procesů různých organizací. Absolventi jsou schopni provádět odborné činnosti spojené s optimalizací materiálového toku ve výrobním procesu, navrhovat úpravy pracovních postupů při zajišťování skladových a administrativních operací za účelem optimalizace a zefektivnění, řídit práci skladových manipulantů, zajistit vedení skladové evidence zboží pomocí skladového SW a také koordinovat využívání dopravních, manipulačních a mechanizačních prostředků. Jsou tedy připraveni plnit funkce nižšího či středního managementu nebo podnikat ve výše uvedených činnostech. Získané znalosti, dovednosti a osvojené postoje absolventa umožňují jeho plnou konkurenceschopnost především na tuzemském, ale i na evropském pracovním trhu. Zvládnutí průřezových disciplín zaměřených na dopravu a ekonomické obory.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

Anglický jazyk

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAnglický jazyk IZápočet3
2ZSAnglický jazyk IIKlasifikovaný zápočet3
2LSAnglický jazyk IIIZkouška3

Povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematikaZkouška5
1ZSBezpečnost a ochrana zdraví na pracovištiZkouška4
1ZSZáklady psychologieKlasifikovaný zápočet3
1ZSManagementZkouška4
1ZSZásady psaní odborného testuZápočet2
1ZSZáklady logistikyZkouška4
1ZSInformatikaZkouška4
1ZSMikroekonomieZkouška5
1LSSběr a zpracování datKlasifikovaný zápočet3
1LSLegislativa v logistice a dopravěZkouška4
1LSLogistika krizových situací IZkouška5
1LSMakroekonomieZkouška5
2ZSProcesy hodnocení a ovládání rizikZkouška5
2ZSVýrobní systémyZkouška6
2ZSAplikovaná informatikaZkouška4
2LSOdborná praxe IZápočet10
2LSVýrobní a distribuční logistikaZkouška5
2LSExkurzeZápočet2
2LSPodniková ekonomikaZkouška4
2LSTechologie nákladní dopravy a intermodální dopravaZkouška6
3ZSZáklady operačního výzkumuZkouška6
3ZSSeminář k bakalářské práciZápočet2
3ZSProjektový managementZkouška4
3ZSZáklady technické komunikaceZkouška5
3ZSProvozní managementZkouška4
3LSIntegrovaný systém managementuZkouška5
3LSOdborná praxe IIZápočet10
3LSBakalářská práceZápočet10
3LSPodnikání IKlasifikovaný zápočet3
3LSPrůmysl 4.0 - digitalizace výrobních procesůZkouška4

Povinné předměty SZZ

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSAplikovaná logistikaStátní závěrečná zkouška0
3LSEkonomie a managementStátní závěrečná zkouška0

Povinné předměty - česká nebo anglická verze

Student si volí verzi dle svého uvážení.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSLogistické řízení nákupuZkouška6
1LSPurchasing Logistics ManagementZkouška8
3LSMarketing LogisticsZkouška6
3LSMarketingová logistikaZkouška4

Povinně volitelné předměty - 1. skupina

Student si volí minimálně 1 předmět.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSHistorický odkaz systému řízení fy BaťaZápočet2
1LSZáklady zpracování materiálůZkouška4
1LSBezpečnost a ochrana objektů a osobZkouška4
1LSFyzikaZkouška5

Povinně volitelné předměty - 2. skupina

Student si volí minimálně 1 předmět.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2ZSLogistika a GISZkouška4
2ZSModelování a simulace logistických procesůZkouška4
2ZSPřeprava nebezpečných věcíZkouška4

Povinně volitelné předměty - 3. skupina

Student si volí minimálně 1 předmět.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2LSOchrana obyvatelstva a IZSZkouška4
2LSŘízení lidských zdrojůZápočet2
2LSŘízení rizik v logisticeZkouška4
2LSStudentská odborná aktivitaZápočet3
2LSKybernetická bezpečnostZkouška4
2LSMimořádné události a krizové situaceZkouška4
2LSSimulace v logistice krizových situacíZkouška4

Povinně volitelné předměty - 4. skupina

Student si volí minimálně 1 předmět.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3ZSÚzemní plánování a regionální politikaKlasifikovaný zápočet4
3ZSKrizový management podnikuZkouška4
3ZSŘízení finančních rizikZkouška4
3ZSUdržitelnost v logisticeZkouška4
3ZSSimulace dopravy a hromadná obsluhaZkouška4

Volitelné předměty SZZ

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSRizika v logisticeStátní závěrečná zkouška0
3LSSimulace v logisticeStátní závěrečná zkouška0