Registrace

 • Vytvořte alespoň 15 místnou kombinaci číslic, malých a velkých písmen a speciálních znaků (!, #, &, € apod.) pro dosažení bezpečného hesla.
 • Vydržte prosím ještě chvíli!

  Rádi bychom s vámi byli v kontaktu i jinak. Kromě úředních e-mailů, by vás jistě mohly zajímat i informace o studiu, studentském životě, seznamováku nebo třeba o plánovaných akcích. Abychom vám je mohli zaslat, potřebujeme váš souhlas (To víte GDPR :)). Nebojte, nejsme žádní spammeři, více než tři e-maily od nás nečekejte.

  Souhlas se zasíláním marketingových sdělení přihlášeným uchazečům o studium

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, IČ: 70883521, se sídlem T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín, ID schránky ahqj9id, (dále jen „UTB“) nabízí možnost studia na šesti fakultách a na Univerzitním institutu. Aby mohla UTB uchazečům o studium zasílat aktuální informace týkající se studia na fakultách, orientace v budovách, studentského života apod., je nutné, abyste vyslovili souhlas se zpracováním svých osobních údajů za tímto účelem:

  Výše uvedené osobní údaje bude UTB zpracovávat do doby pravomocného skončení přijímacího řízení, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany odvolán. UTB vás upozorňuje, že výše uvedený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vezměte, prosím, na vědomí, že odvoláním tohoto souhlasu vám UTB nebude moci výše uvedené informace zasílat. Vezměte také na vědomí, že podle příslušných právních předpisů máte jako subjekt údajů práva. Tyto jsou blíže specifikována v Zásadách ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách UTB v sekci Ochrana osobních údajů – Zpracování osobních údajů studentů a uchazečů o studium. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to v patičce jakéhokoli e-mailu, který jste od nás dostali, nebo v sekci Můj profil – Správa udělených souhlasů. Byl/a jsem poučen/a o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Dále jsem byl/a v souladu s příslušnou legislativou poučen/a:

  • o svém právu tento souhlas odvolat a to i bez udání důvodu,
  • o svém právu přístupu k těmto údajům a právu na jejich opravu,
  • o svém právu na vymazání těchto údajů, pokud dochází k jejich zpracování v rozporu s tímto souhlasem nebo byl souhlas odvolán.
  Mám zájem