Kontakty

Máte dotaz ohledně přijímaček nebo potřebujete poradit s přihláškou? Napište nebo zavolejte na studijní oddělení fakulty, na které byste chtěli studovat. Rádi vám pomůžeme a vysvětlíme, co je třeba.

Fakulta technologická

Bakalářské a magisterské studium

Studijní oddělení FT | studium@ft.utb.cz | +420 576 031 319

Doktorské studium

Ph.D. studium na FT | vav@ft.utb.cz | +420 576 031 304


Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářské a magisterské studium

Studijní oddělení FaME | studium@fame.utb.cz | +420 576 032 352

Doktorské studium

Ph.D. studium na FaME | studium-phd@fame.utb.cz | +420 576 032 229


Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářské studium

Studijní oddělení FMK | studium@fmk.utb.cz

+420 576 034 208 (programy Multimédia a design, Teorie a praxe audiovizuální tvorby, Teorie a praxe animované tvorby)

+420 576 034 214 (program Marketingová komunikace)

Magisterské studium

Studijní oddělení FMK | studium@fmk.utb.cz | +420 576 034 210

Doktorské studium

Ph.D. studium na FMK | tvurci@fmk.utb.cz | +420 576 034 209


Fakulta aplikované informatiky

Bakalářské studium

Studijní oddělení FAI | studium@fai.utb.cz | +420 576 035 052

Magisterské studium

Studijní oddělení FAI | studium@fai.utb.cz | +420 576 035 051

Doktorské studium

Ph.D. studium na FAI | studium-phd@fai.utb.cz | +420 576 035 052


Fakulta humanitních studií

Bakalářské studium

Studijní oddělení FHS | studium@fhs.utb.cz

+420 576 032 025 (programy Sociální pedagogika, Učitelství pro mateřské školy)

+420 576 038 008 (programy Anglický/Německý jazyk pro manažerskou praxi, Porodní asistence, Všeobecné ošetřovatelství)

Magisterské studium

Studijní oddělení FHS | studium@fhs.utb.cz |

+420 576 032 024 – Navazující magisterské studium (program Předškolní pedagogika, Sociální pedagogika)

+420 576 032 025 – Magisterské studium (program Učitelství pro 1. stupeň základní školy)

Doktorské studium

Ph.D. studium na FHS | studium@fhs.utb.cz | +420 576 032 828


Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářské studium

Studijní oddělení FLKŘ | studium@flkr.utb.cz | +420 576 038 075

Magisterské studium

Studijní oddělení FLKŘstudium-vedouci@flkr.utb.cz | +420 576 032 087


Celoškolské doktorské studijní programy

Ph.D studium v celoškolských doktorských programech | studium-phd@cps.utb.cz | +420 576 038 029