Fakulta humanitních studií

Učitelství pro mateřské školy

Vzdělávací cíle

Cílem je připravit absolventa na zvládnutí praktických dovedností spojených s činností učitele v mateřských školách a specializovaných předškolních zařízeních. Tyto praktické dovednosti se rozvíjejí na pozadí širokých teoretických znalostí, které je učitel - absolvent schopen dále obohacovat, především na základě svých praktických zkušeností a dalších dovedností a individuálního studia aktuálních teoretických poznatků.

Návaznost na další studijní programy

Na bakalářský studijní program Učitelství pro mateřské školy navazuje magisterský studijní program Předškolní pedagogika.

Požadavky na přijetí

Národní srovnávací zkoušky SCIO - test z obecných studijních předpokladů (OSP).

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Požadovaná zdravotní způsobilost

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání.

Profil absolventa

Absolvent programu Učitelství pro mateřské školy je způsobilý k vykonávání profese učitele v mateřské škole a ve specializovaných předškolních zařízeních. Dokáže projektovat a implementovat edukační činnost v institucích předškolního vzdělávání a v zařízeních volnočasových aktivit pro děti předškolního věku. Má vědomosti o kulturních a sociálních souvislostech výchovy a vzdělávání, zná základní psychologické podmínky výchovy a vzdělávání a umí připravovat a aplikovat didaktické programy se zaměřením na předškolní věk.

Předpoklad uplatnitelnosti

V případě daného bakalářského profesně orientovaného studijního programu se absolvent studijního programu uplatní jako: - učitel mateřské školy - dle Databáze regulovaných povolání a činností vykonává pedagogickou činnost v uvedené vzdělávací instituci, věková kategorie 3 - 6 let - jedná se o učitele v různých typech mateřské školy (veřejné, soukromé, církevní mateřské školy); - péče o dítě do tří let věku v denním režimu - dle Databáze regulovaných povolání a činností vykonává výchovnou péči o svěřené děti do tří let věku v denním nebo v celotýdenním režimu zaměřenou na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte, atd.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

Povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSAnglický jazyk IKlasifikovaný zápočet3
1ZSKapitoly z dějin předškolní výchovyKlasifikovaný zápočet3
1ZSHra a její edukační využití v MŠKlasifikovaný zápočet3
1ZSMedicínská propedeutikaKlasifikovaný zápočet3
1ZSPedagogická propedeutikaZkouška6
1ZSPsychologická propedeutikaZkouška6
1ZSSociálně-pedagogický výcvikZápočet2
1ZSTeorie výchovy a vzděláníZkouška4
1LSAnglický jazyk IIKlasifikovaný zápočet3
1LSDidaktika mateřské školyZkouška8
1LSZáklady hudební teorieKlasifikovaný zápočet2
1LSLogika, množiny, relaceKlasifikovaný zápočet2
1LSRozvoj počáteční gramotnosti v MŠKlasifikovaný zápočet3
1LSZáklady tělesné kulturyKlasifikovaný zápočet2
1LSZáklady výtvarné kulturyKlasifikovaný zápočet2
1LSVývojová psychologieZkouška4
2ZSAnglický jazyk IIIKlasifikovaný zápočet3
2ZSJazyková a literární gramotnost + praxeZkouška4
2ZSPedagogická komunikace v MŠKlasifikovaný zápočet3
2ZSRozvoj přírodovědné gramotnosti + praxeZkouška4
2ZSRozvoj počátečních matematických představ + praxeZkouška4
2ZSSpecifické postupy při práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebamiKlasifikovaný zápočet3
2ZSSociální psychologieZkouška6
2LSAnglický jazyk IVKlasifikovaný zápočet3
2LSHudební tvorba dítěte + praxeKlasifikovaný zápočet3
2LSProfesní identita učitele mateřské školyZkouška5
2LSKurikulární dokumenty v praxi MŠKlasifikovaný zápočet3
2LSMetodologie pedagogického výzkumuZkouška6
2LSRozvoj základních lokomocí dítěte + praxeKlasifikovaný zápočet3
2LSŠkola a rodinaKlasifikovaný zápočet3
2LSVýtvarný projev dítěte + praxeKlasifikovaný zápočet3
3ZSAnglický jazyk VKlasifikovaný zápočet3
3ZSPedagogické diagnostikování v MŠZkouška6
3ZSZáklady logopedieKlasifikovaný zápočet3
3ZSSpecifika spolupráce MŠ a ZŠZápočet2
3ZSPedagogika volného časuZkouška4
3ZSPedagogická praxe souvislá s portfoliemZápočet6
3ZSTvorba výzkumného projektuZkouška6
3LSAnglický jazyk VIZkouška3
3LSSeminář k bakalářské práciKlasifikovaný zápočet3
3LSPedagogická evaluace v předškolním vzděláváníZkouška4

UMS P SZZ

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3ZSObhajoba bakalářské/diplomové práceObhajoba závěrečné práce0
3ZSDidaktika mateřské školy spojená s obhajobou portfolia praxíStátní závěrečná zkouška0
3ZSEdukace v mateřské školeStátní závěrečná zkouška0
3ZSVývojová psychologieStátní závěrečná zkouška0

Povinně volitelné předměty 1. a 2. ročník

Student si volí dva předměty za semestr. Výběrový cizí jazyk lze zvolit jen jeden za semestr.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSVýběrový cizí jazyk 1 - francouzský jazyk pro učitele MŠZápočet2
1LSVýběrový cizí jazyk 1 - německý jazyk pro učitele MŠZápočet2
1LSVýběrový cizí jazyk 1 - španělský jazyk pro učitele MŠZápočet2
1LSZáklady ICTZápočet2
1LSPsychomotorikaZápočet2
1LSMetodika přípravy školy v přírodě a letních táborůZápočet2
2LSVýběrový cizí jazyk 2 - francouzský jazyk pro učitele MŠKlasifikovaný zápočet2
2LSVýběrový cizí jazyk 2 - německý jazyk pro učitele MŠKlasifikovaný zápočet2
2LSVýběrový cizí jazyk 2 - španělský jazyk pro učitele MŠKlasifikovaný zápočet2
2LSLetní škola v příroděZápočet2
2LSSpecifika práce s dětmi do 3 let v MŠZápočet2
2LSPohybové hry v MŠZápočet2

Povinně volitelné předměty 3. ročník

Student si volí pět předmětů za semestr. Z nabízených hudebních nástrojů lze zvolit vždy jen jeden za semestr.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3ZSDramatická výchova v MŠZápočet2
3ZSHra na hudební nástroj I (flétna)Zápočet2
3ZSHra na hudební nástroj I (klavír)Zápočet2
3ZSVyužití matematických her v MŠZápočet2
3ZSMetodika anglického jazyka pro MŠ IZápočet2
3ZSVyužití výtvarných technik v MŠZápočet2
3ZSZáklady podnikatelstvíKlasifikovaný zápočet2
3LSHra na hudební nástroj II (housle)Zápočet2
3LSHra na hudební nástroj II (kytara)Zápočet2
3LSLiteratura pro dětiZápočet2
3LSMetodika anglického jazyka pro MŠ IIZápočet2
3LSPraktikum k podpoře sociálních kompetencíZápočet2
3LSPodpora využití ICT v práci učitele MŠZápočet2
3LSVýchova ke zdravíZápočet2