Fakulta aplikované informatiky

Informační technologie v administrativě

Vzdělávací cíle

Cílem bakalářského studijního programu je vybavit absolventa znalostmi a dostatečnými profesními dovednostmi, které jsou orientovány na konkrétní praktickou činnost v kanceláři jakékoliv firmy nebo státní správy. Student získá průpravu v předmětech všeobecného základu, teoretické znalosti i praktické dovednosti na úrovni bakalářského stupně studia, které bude schopen uplatnit v zaměstnání po ukončení studia. Studium je koncipováno jako mezioborové, kde hlavní část předmětů je zaměřena na informatiku, počítačové vědy a softwarové nástroje. Tyto znalosti jsou rozšířeny o témata z oblasti ekonomiky, účetnictví, marketingu, prezentace a projektového řízení.

Požadovaná zdravotní způsobilost

- u studentů s těžším zrakovým postižením - za předpokladu disponování vlastního spec. softwaru, s nímž může pracovat ve výuce - u studentů neslyšících za předpokladu přítomnosti tlumočníka do znakové řeči - centrum není schopno technicky zajistit - u studentů s postižením horních končetin - omezená dostupnost v případě postižení obou HK (četnost laboratorních cvičení) - u studentů se specifickými poruchami učení - s výjimkou dyskalkulie

Profil absolventa

Studijní program Informační technologie v administrativě připravuje absolventy, kteří najdou uplatnění v administrativních pozicích firem a ve státní správě. Díky multioborovému zaměření získá absolvent znalosti v oblasti informačních technologií, ekonomiky a marketingových komunikací. Bude schopen vést menší týmy lidí a aktivně se podílet v týmech realizujících firemní projekty nebo projekty státní správy. Absolvent získá schopnost využívat výpočetní techniku a dostupné aplikace k běžným i specifickým úlohám, se kterými se může v praxi setkat. Součástí vzdělávání je i skupina předmětů, které mají podpůrný charakter, kde si student osvojí soft-skill dovednosti.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent najde uplatnění v administrativních pozicích firem a státní správy. Díky zaměření bude student vynikat ve znalostech informačních technologií a možnostech jejich využití, bude schopen vést menší týmy lidí a aktivně se podílet v týmech realizujících firemní projekty nebo projekty státní správy.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

Povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSHardware a operační systémyKlasifikovaný zápočet4
1ZSVýpočetní seminářKlasifikovaný zápočet4
1ZSKancelářský software IZápočet3
1ZSInternet a jeho službyZkouška6
1ZSZáklady podnikové ekonomikyZkouška5
1ZSTeorie přenosu informaceZkouška5
1ZSProfesionální komunikaceKlasifikovaný zápočet3
1LSÚvod do kalkuluZkouška5
1LSKancelářský software IIKlasifikovaný zápočet3
1LSPočítačová grafika IKlasifikovaný zápočet4
1LSDaňové a účetní právoZkouška5
1LSTvorba a analýza softwareZkouška4
1LSPrincipy databázových systémůKlasifikovaný zápočet4
1LSTypografieZápočet2
2ZSPodnikové informační systémyKlasifikovaný zápočet4
2ZSPočítačová grafika IIKlasifikovaný zápočet3
2ZSMarketingZkouška4
2ZSFinanční trhy a bankovnictvíZkouška5
2ZSZááklady programování a algoritmizaceKlasifikovaný zápočet4
2LSDatabázové systémyZkouška4
2LSWebové technologieKlasifikovaný zápočet4
2LSZáklady účetnictvíZkouška5
2LSObčanský zákoník a obchodní korporaceZkouška5
2LSMultimédiaZkouška5
3ZSTvorba dynamických WWW stránekKlasifikovaný zápočet4
3ZSÚčetní a daňové SWKlasifikovaný zápočet4
3ZSLogistika a plánováníZkouška5
3ZSVizuální komunikaceZápočet2
3ZSTechnologie datové bezpečnostiZkouška5
3ZSPubllic RelationsZkouška3
3ZSObchodní angličtina 1Zápočet2
3LSObchodní angličtina 2Klasifikovaný zápočet3
3LSPracovní a služební právoZkouška3
3LSŘízení podnikových procesůKlasifikovaný zápočet3
3LSAdministrativní bezpečnostZkouška4
3LSBusiness IntelligenceZkouška5
3LSBakalářská práceZápočet12

Cizí jazyk - angličtina

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
Cizí jazyk - angličtinaKlasifikovaný zápočet2
Cizí jazyk - angličtinaZkouška2
Cizí jazyk - angličtinaKlasifikovaný zápočet3
Cizí jazyk - angličtinaZkouška4

Druhý cizí jazyk

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2ZSCizí jazyk - němčina 1Zápočet2
2ZSCizí jazyk - ruština 1Zápočet2
2ZSCizí jazyk - španělština 1Zápočet2
2LSCizí jazyk - němčina 2Klasifikovaný zápočet3
2LSCizí jazyk - ruština 2Klasifikovaný zápočet3
2LSCizí jazyk - španělština 2Klasifikovaný zápočet3

sportovní aktivity - povinně volitelné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
Sportovní aktivity - aerobikZápočet1
Sportovní aktivity - Americký fotbalZápočet1
Sportovní aktivity - badmintonZápočet1
Sportovní aktivity - Thajský boxZápočet1
Sportovní aktivity - cyklistikaZápočet1
Sportovní aktivity - florbalZápočet1
Sportovní aktivity - GolfZápočet1
Sport - horolezectvíZápočet1
Sportovní aktivity - Indoor CyclingZápočet1
Sportovní aktivity - inline brusleníZápočet1
Sportovní aktivity - taekwondoZápočet1
Sportovní aktivity - lyžování tuzemskéZápočet1
Sportovní aktivity - lyžování zahraničníZápočet1
Sportovní aktivity - plaváníZápočet1
SebeobranaZápočet1
Sportovní aktivity - sálová kopanáZápočet1
Sportovní aktivity - tenisZápočet1
Sportovní aktivity - tenisZápočet1
Sportovní aktivity - Tai Ji QuanZápočet1
Sportovní aktivity - taekwondoZápočet1
Sportovní aktivity - volejbalZápočet1
Sportovní aktivity - zdravotní TVZápočet1
LSSportovní aktivity - kurz letníZápočet1