Fakulta humanitních studií

Předškolní pedagogika

Podat přihlášku

Vzdělávací cíle

Magisterský studijní program "Předškolní pedagogika" si klade za cíl poskytnout absolventovi prohloubení vysokoškolského vzdělání. Studijní program je zaměřen na přípravu odborníků pro práci v oblasti předškolního vzdělávání.

Návaznost na další studijní programy

Na studijní program Předškolní pedagogika navazuje doktorský studijní program Pedagogika.

Požadavky na přijetí

Státní závěrečné zkoušky bakalářského studijního programu Učitelství pro mateřské školy uskutečňovaného na fakultě.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolvent studijního programu dokáže projektovat, analyzovat, hodnotit výchovnou a vzdělávací činnost v institucích předškolního vzdělávání. Má vědomosti o kulturních a sociálních souvislostech výchovy a vzdělávání, spolupracuje s odborníky, zná základní psychologické podmínky výchovy a vzdělávání, umí aplikovat pedagogické a didaktické programy příslušných výchovných institucí.

Předpoklad uplatnitelnosti

V případě daného magisterského studijního programu se absolvent studijního programu uplatní jako: ředitel/ka, vedoucí pracovník/pracovnice mateřské školy, resp. specializovaného předškolního zařízení (po splnění dalších kvalifikačních podmínek), pracovník/pracovnice státní správy se zaměřením na agendu dětí ve věku do doby jejich nástupu do povinného školního vzdělávání a problematiku veškerých subjektů pro tyto děti, pracovník/pracovnice České školní inspekce (po splnění dalších předepsaných podmínek), akademický pracovník v oblasti předškolní pedagogiky (po splnění dalších podmínek - doktorské studium.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

Povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSOdborná komunikace v cizím jazyce IZápočet2
1ZSAplikovaná psychologieZkouška5
1ZSKonceptualizace teorií vzdělávání v předškolní pedagogiceZkouška10
1ZSMetodologie přípravy výzkumného a inovativního projektuKlasifikovaný zápočet4
1ZSŘízení a správa mateřských školZkouška10
1LSOdborná komunikace v cizím jazyce IIZápočet3
1LSPsychodidaktikaZkouška10
1LSTeorie a metody rozvíjení kulturní gramotnosti v předškolním vzděláváníZkouška5
1LSTeorie a metody rozvíjení přírodovědného poznávání v předškolním vzděláváníZkouška5
1LSSouvislá pedagogická praxe a tvorba odborného portfoliaZápočet10
2ZSOdborná komunikace v cizím jazyce IIIZápočet3
2ZSDiplomový seminářKlasifikovaný zápočet5
2ZSŠkolská legislativa, dokumentace, kontrola v MŠKlasifikovaný zápočet5
2ZSManagement v MŠKlasifikovaný zápočet5
2ZSNové výzvy v předškolním vzděláváníZkouška10
2LSOdborná komunikace v cizím jazyce IVKlasifikovaný zápočet3
2LSAkademické psaníZápočet2
2LSPrezentace výzkumných zjištění k diplomové práciKlasifikovaný zápočet5
2LSOsobnost učitele a ředitele MŠKlasifikovaný zápočet5
2LSSociologie dětstvíKlasifikovaný zápočet5

Předměty SZZ

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2LSObhajoba portfolia praxe z vybraného zařízení pro předškolní vzděláváníStátní závěrečná zkouška0
2LSPředškolní pedagogikaStátní závěrečná zkouška0
2LSPsychologické a sociologické předpoklady práce s dítětem předškolního věkuStátní závěrečná zkouška0
2LSŘízení předškolních zařízení a jejich organizace práceStátní závěrečná zkouška0

Povinně volitelné předměty

Student si v každém semestru volí jeden předmět

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSKomparativní pedagogikaZápočet2
1ZSPéče o děti chronicky nemocnéZápočet2
1LSAnalýza dat v kvalitativním výzkumuZápočet2
1LSZáklady využívání ICT v mateřské školeZápočet2
2ZSZáklady využívání ICT v mateřské škole IIZápočet2
2ZSStatistické metody zpracování datZápočet2
2LSLogopedické problémy dítěte v MŠZápočet2
2LSSpolupráce MŠ s institucemi předškolního vzděláváníZápočet2