Fakulta logistiky a krizového řízení

Ochrana obyvatelstva

Vzdělávací cíle

Cílem studia akademicky zaměřeného studijního programu Ochrana obyvatelstva je vybavit absolventa základními teoretickými znalostmi a dovednostmi, které jsou důležité pro jeho budoucí uplatnění například na pozicích: příslušníci složek integrovaného záchranného sboru, samostatný bezpečnostní pracovník, samostatný správní referent, manažer BOZP, vedoucí bezpečnostní pracovník, komisař - manažer a další příbuzná povolání. Studium kombinuje podporu rozvoje systémového myšleníve vazbě na způsoby řešení odborných a provozních úkolů ve společnosti, ale i v každodenním životě. Rozvíjí tvořivost studentů, jejich sociální komunikaci, kvantitativní a kombinační schopnosti, inovativní myšlení, které je doprovázeno významným rozvojem technologických změn. Absolventi budou vysokoškolsky vzdělaní odborníci, kteří budou mít potřebné znalosti pro výkon funkcí souvisejících s ochranou obyvatelstva, krizovým řízením, ochranou majetku a životního prostředí na různých úrovních státní správy a samosprávy včetně soukromých podnikatelských subjektů.

Návaznost na další studijní programy

Skladba obsahu studijního programu je plně v kontextu plánovaného rozvoje vysoké školy a reflektuje stále rostoucí význam ochrany obyvatelstva v moderní společnosti i zájem o studium oboru z řad středoškolských studentů plynoucí ze zvýšené poptávky po absolventech na trhu práce. Na bakalářský studijní program Ochrana obyvatelstva navazuje magisterský studijní program s názvem "Bezpečnost společnosti" v rámci kterého je nabízena specializace "Ochrana obyvatelstva" s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností studentů v předmětné oblasti. Absolventi bakalářského studia mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu po splnění podmínek k přijetí bez vyrovnávacích zkoušek.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana Fakulty logistiky a kriového řízení k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě logistiky a krizového řízení. Ke studiu mohou být přijati a zapsáni pouze uchazeči s ukončeným středoškolským vzděláním.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolventi bakalářského studijního programu Ochrana obyvatelstva získají znalosti, které uplatní v různých profesních funkcích výkonných pracovníků pro krizové řízení na úrovni obcí exponovaných z rizikových hledisek a obcí s rozšířenou působností. Současně najdou uplatnění ve státní správě, soukromých podnikatelských subjektech, ve složkách integrovaného záchranného systému a požární ochraně.

Předpoklad uplatnitelnosti

Hlavním cílem studijního programu je vysoká míra uplatnitelnosti absolventů školy na trhu práce. Za tímto účelem jsou ve spolupráci s firemními partnery, klíčovými odborníky z praxe i experty z řady českých i zahraničních škol pravidelně inovovány studijní plány, aby v maximální možné míře reflektovaly aktuální potřeby trhu práce v souladu s Národní soustavou povolání, kde absolventi bakalářského studia mohou zastávat následující pracovní pozice - příslušníci složek integrovaného záchranného sboru, samostatný bezpečnostní pracovník, samostatný správní referent, manažer BOZP, vedoucí bezpečnostní pracovník, komisař - manažer a další příbuzná povolání.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

Anglický jazyk

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAnglický jazyk IZápočet3
2ZSAnglický jazyk IIKlasifikovaný zápočet3
2LSAnglický jazyk IIIZkouška3

Povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematikaZkouška5
1ZSZáklady psychologieKlasifikovaný zápočet3
1ZSManagementZkouška4
1ZSZásady psaní odborného testuZápočet2
1ZSZáklady logistikyZkouška4
1ZSInformatikaZkouška4
1ZSBezpečnostní politika a obrana státuZkouška5
1LSZáklady lineární algebry a optimalizaceZkouška5
1LSSběr a zpracování datKlasifikovaný zápočet3
1LSTechnická chemieZkouška6
1LSKrizový management a bezpečnostní systém v ČRZkouška4
1LSIntegrovaný záchranný systém IZkouška4
1LSInformační bezpečnostZkouška4
1LSFyzikaZkouška5
2ZSVeřejné právo a základní související předpisyKlasifikovaný zápočet3
2ZSAplikovaná informatikaZkouška4
2ZSOchrana proti ZHNZkouška4
2ZSOchrana obyvatelstva IZkouška4
2LSDetekce a dekontaminaceZkouška5
2LSBezpečnost a ochrana objektů a osobZkouška4
2LSExkurzeZápočet2
2LSKrizové řízení a plánování IZkouška4
2LSOchrana obyvatelstva IIZkouška4
2LSPožární ochranaZkouška4
2LSKybernetická bezpečnostZkouška4
3ZSEkonomika krizových situacíZkouška4
3ZSSeminář k bakalářské práciZápočet2
3ZSKrizové řízení a plánování IIZkouška4
3ZSLogistika krizových situacíZkouška3
3ZSProfessional Terminology of Population Protection in EnglishKlasifikovaný zápočet3
3ZSVýukové simulace v ochraně obyvatelstvaZkouška3
3ZSPřeprava nebezpečných věcíZkouška4
3LSPodnikání IKlasifikovaný zápočet3
3LSBakalářská práceZápočet10
3LSIntegrovaný záchranný systém IIZkouška4
3LSOdborná praxeZápočet4
3LSZdravotnická, hygienická a protiepidemiologická ochrana osobKlasifikovaný zápočet3

Povinné předměty SZZ

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSBezpečnost a ochrana obyvatelstvaStátní závěrečná zkouška0
3LSPlánování a řízeníStátní závěrečná zkouška0

Povinné předměty - česká nebo anglická verze

Student si volí verzi dle svého uvážení.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2ZSProcesses of Risk Assessment and TreatmentZkouška7
2ZSProcesy hodnocení a ovládání rizikZkouška5

Povinně volitelné předměty (PVP)

Student si volí vždy jeden PVP pro daný ročník a semestr studia.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSObecné základy řešení havarijních a krizových situacíKlasifikovaný zápočet3
1ZSTechnologie chemického průmyslu a JEZKlasifikovaný zápočet3
2ZSGIS v ochraně obyvatelstvaKlasifikovaný zápočet2
2ZSBezpečnost strojů a zařízeníKlasifikovaný zápočet2
2ZSEvakuace osob, zvířat a věcíKlasifikovaný zápočet2
2LSEkonomieZápočet2
2LSMimořádné události a krizové situaceZápočet4
2LSPřežití v tísniZápočet2
3ZSZáklady balistiky, konstrukce zbraní, střeliva a ochrana proti nimZápočet3
3ZSOdborně technický dozor a vyhrazená technická zařízeníZápočet3
3ZSGlobal Environmental Challenges and SecurityZápočet3

Povinně volitelné předměty (PVP) 3/LS

Student si volí další PVP do celkového počtu min. 180 kreditů/semestr.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSStudent Special ActivityZápočet6
3LSStudentská odborná aktivitaZápočet3
3LSNouzové přežití obyvatelstvaZápočet2
3LSPotravinová bezpečnostZápočet2

Předměty v AJ

Student si volí jeden z předmětů v anglickém jazyce.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSModelling in Population ProtectionKlasifikovaný zápočet3
3LSSoft Targets ProtectionKlasifikovaný zápočet3

Volitelné předměty SZZ

Student si volí jeden z nabízených předmětů.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSInformatika v ochraně obyvatelstvaStátní závěrečná zkouška0
3LSOchrana osob a majetkuStátní závěrečná zkouška0
3LSRizika v ochraně osob a majetkuStátní závěrečná zkouška0