Fakulta technologická

Výrobní inženýrství

Podat přihlášku

Anotace

Studenti získávají teoretické a praktické znalosti základních technologických procesů jako jsou slévání, lisování, obrábění kovů a polymerů, HSC obrábění a tepelné zpracování, projektování výrobních procesů a systémů, konstruování nástrojů, a také z oblasti kvality a ekologie, které se uplatňují jak při zpracování kovů, tak v technologii polymerních materiálů. Důraz je kladen na počítačovou podporu technologie, programování NC strojů, CAD-CAM systémy, počítačové systémy na podporu dalších činností, robotiku, a dále na znalosti marketingu a řízení výrobních podniků.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Základní podmínkou pro přijetí do magisterského studijního programu je absolvování bakalářského stupně studia daného nebo příbuzného studijního programu.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSZáklady plastikářské technologieZkouška6
1ZSAplikovaná makromolekulární fyzikaKlasifikovaný zápočet4
1ZSCAD NX IKlasifikovaný zápočet2
1ZSDimenzování a navrhování výrobkůZkouška4
1ZSProcesní inženýrství IIIZkouška4
1ZSTechnologie IIZkouška5
1ZSTechnická měření a zpracování datZkouška4
1ZSVýrobní stroje a zařízení IZápočet4
1LSTechnologie v AJ/Technology in EnglishZkouška2
1LSCAD NX IIKlasifikovaný zápočet3
1LSZpracovatelské procesy gumárenskéZkouška4
1LSTeorie procesůZkouška5
1LSTepelné úpravy kovůKlasifikovaný zápočet4
1LSVlastnosti kompozitních materiálůZkouška4
1LSVýrobní stroje a zařízení IIZkouška5
2ZSCAM IZkouška5
2ZSNekonvenční metody výroby nástrojůZkouška4
2ZSNavrhování nástrojů pro zpracování polymerůZkouška5
2ZSTechnologický projektKlasifikovaný zápočet2
2ZSRočníkový projektKlasifikovaný zápočet4
2ZSSimulace a modelování tvářecích procesůKlasifikovaný zápočet3
2ZSTechnologické projektováníKlasifikovaný zápočet3
2ZSVýroba a kontrola nářadíZkouška4
2LSDiplomová práceZápočet30