Fakulta technologická

Polymerní materiály a technologie

Anotace

Specializace Polymerní materiály a technologie si klade za cíl vychovat absolventy zejména pro průmyslová odvětví zabývající se zpracováním plastů, kaučuků a přírodních polymerů. Společný základ je za tímto účelem rozšířen o předměty rozvíjející znalosti o molekulární, nadmolekulární a makroskopické stavbě polymerů, a chemických a fyzikálních transformacích, které v makromolekulárních systémech probíhají. Zvláštní pozornost je též věnována základům konstruování a testování, charakterizaci a zpracování polymerů. Cílem studia je taktéž studenty vybavit znalostmi struktury a vlastností ostatních materiálů, které se v aplikační sféře používají spolu s polymery.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolventi specializace Polymerní materiály a technologie mají základní kompetence rozšířeny o znalost zpracování, struktury a chování plastů, kaučuků a přírodních polymerů. Tyto znalosti jim umožňují zastávat technické pozice a pozice nižšího managementu v podnicích zabývajících se zejména zpracováním polymerních materiálů, ale taktéž ve zkušebních laboratořích a odděleních kontroly a řízení jakosti.

Předpoklad uplatnitelnosti

Technické pozice a pozice nižšího managementu v podnicích zabývajících se zejména zpracováním polymerních materiálů, ale taktéž ve zkušebních laboratořích a odděleních kontroly a řízení jakosti.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika IZkouška7
1ZSSeminář z fyzikyZápočet2
1ZSSeminář z chemieZápočet2
1ZSZáklady toxikologie a ochrany životního prostředíKlasifikovaný zápočet3
1ZSLaboratorní technikaKlasifikovaný zápočet3
1ZSProjektový managementZápočet2
1ZSÚvod do polymerních materiálů a technologiíZápočet4
1ZSTradiční surovinové zdrojeZkouška4
1LSMatematika IIZkouška6
1LSFyzika IZkouška5
1LSZpracování experimentu IKlasifikovaný zápočet3
1LSLaboratoř anorganické chemieKlasifikovaný zápočet3
1LSObecná a anorganická chemieZkouška4
1LSAlternativní surovinové zdrojeZkouška5
1LSOborový seminářZápočet3
1LSTýmová práceZápočet2
2ZSMatematika IIIZápočet5
2ZSFyzika IIZkouška7
2ZSLaboratoř organické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSOrganická chemie IZkouška4
2ZSAnalytická chemieZkouška4
2ZSLaboratoř analytické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSTechnologie a aplikace nekovových materiálůKlasifikovaný zápočet3
2LSFyzikální chemie IZkouška6
2LSFyzika polymerů IKlasifikovaný zápočet5
2LSMakromolekulární chemie IZkouška5
2LSProcesní inženýrství IZkouška6
2LSPřírodní polymeryZkouška5
3ZSMakromolekulární chemie IIZkouška6
3ZSProcesní inženýrství IIZkouška7
3ZSSeminář k bakalářské práciZápočet1
3ZSZpracovatelské technologie polymerůZkouška5
3ZSZáklady koloidní a povrchové chemieZkouška4
3ZSFyzika polymerů IIZkouška5
3LSZpracování experimentu IIKlasifikovaný zápočet3
3LSBakalářská práceZápočet10
3LSCharakterizace polymerůKlasifikovaný zápočet3
3LSLomové chování polymerůKlasifikovaný zápočet3
3LSMakromolekulární chemie IIIKlasifikovaný zápočet4
3LSŘízení jakostiZkouška4
3LSVýkresová dokumentaceKlasifikovaný zápočet3

povinně volitelné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina IaKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina IbKlasifikovaný zápočet2
2ZSAngličtina IIaZkouška2
2ZSAngličtina IIbZkouška2
2LSAngličtina IIIaKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina IIIbKlasifikovaný zápočet2
3ZSAngličtina IVaZkouška2
3ZSAngličtina IVbZkouška2