Fakulta technologická

Biomateriály a kosmetika

Anotace

Specializace Biomateriály a kosmetika si klade za cíl rozšířit společný základ o znalosti z oblasti biomateriálů a kosmetických přípravků. Pozornost je rovněž věnována výrobě a testování biomateriálů a kosmetických přípravků, stejně jako surovinám použitým k jejich přípravě/výrobě. Součástí studia je praktická výuka ve fyzikálních, chemických a biologických laboratořích a v oblasti kosmetiky i ve speciálních kosmetických provozech, která rozšiřuje praktické dovednosti a přímou uplatnitelnost studentů.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Materiály a technologie je vybaven v odpovídající šíři znalostmi chemie, fyziky a matematiky a procesního (chemického) inženýrství, které mu umožňují analyzovat, pochopit a následně optimalizovat fyzikálně-chemické děje, které doprovázejí výrobu v řadě vybraných průmyslových odvětví.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi specializace Biomateriály a kosmetika na trhu práce naleznou uplatnění v pracovních pozicích v oblastech vývoje, výroby, testování a distribuce biomateriálů. Obdobnou kompetenci si odnesou i v oblasti lipidů, tenzidů a kosmetických přípravků včetně biokosmetiky. Uplatnění najdou rovněž ve společnostech zabývajících se jejich prodejem a distribucí. Mají předpoklady pracovat jako technologové v odpovídajících provozech a mohou pracovat ve státní správě při schvalování a hodnocení biomateriálů a kosmetických materiálů a přípravků, jakož i ve specializovaných firmách poskytujících služby a konzultace. Znalosti z oblasti dermatologie, fyziologie a instrumentálních metod společně s praxí v laboratořích jim umožní vykonávat rovněž specializované činnosti v kosmetické péči a poradenství.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika IZkouška7
1ZSSeminář z fyzikyZápočet2
1ZSSeminář z chemieZápočet2
1ZSZáklady toxikologie a ochrany životního prostředíKlasifikovaný zápočet3
1ZSLaboratorní technikaKlasifikovaný zápočet3
1ZSHygiena práceKlasifikovaný zápočet4
1ZSÚvod do materiálů pro medicínu a kosmetikuZápočet5
1LSMatematika IIZkouška6
1LSFyzika IZkouška5
1LSZpracování experimentu IKlasifikovaný zápočet3
1LSLaboratoř anorganické chemieKlasifikovaný zápočet3
1LSObecná a anorganická chemieZkouška4
1LSAnatomie a histologieZkouška6
1LSÚvod do kosmetologieKlasifikovaný zápočet5
2ZSFyziologieZkouška4
2ZSFyzika IIZkouška7
2ZSLaboratoř organické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSOrganická chemie IZkouška4
2ZSAnalytická chemieZkouška4
2ZSBiochemie IZkouška4
2ZSLaboratoř analytické chemieKlasifikovaný zápočet3
2LSBuněčná biologie a genetikaZkouška4
2LSFyzikální chemie IZkouška6
2LSLaboratoř biochemieKlasifikovaný zápočet2
2LSMakromolekulární chemie IZkouška5
2LSProcesní inženýrství IZkouška6
2LSChemie a technologie povrchově aktivních látek IZkouška4
3ZSLaboratoř buněčné biologie a genetikyZápočet4
3ZSChemie a technologie lipidů IZkouška6
3ZSDermatologieZkouška5
3ZSSeminář k bakalářské práciZápočet1
3ZSZáklady koloidní a povrchové chemieZkouška4
3LSMikroskopické metodyZkouška3
3LSBakalářská práceZápočet10
3LSZáklady analýzy a zkušebnictvíZkouška4
3LSReologie biomateriálů a kosmetikyZkouška4

povinně volitelné předměty III- pro 3. ročník

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3ZSPříprava a charakterizace nanomateriálůKlasifikovaný zápočet2
3ZSVybrané kapitoly z pevných látekZkouška2
3ZSBiomateriályZkouška4
3LSFyzika polymerů IKlasifikovaný zápočet5
3LSNekovové materiályZkouška4

povinně volitelné předměty I

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina IaKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina IbKlasifikovaný zápočet2
2ZSAngličtina IIaZkouška2
2ZSAngličtina IIbZkouška2
2LSAngličtina IIIaKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina IIIbKlasifikovaný zápočet2
3ZSAngličtina IVaZkouška2
3ZSAngličtina IVbZkouška2

povinně volitelné předměty II - pro 3. ročník

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3ZSInstrumentální metody v kosmeticeKlasifikovaný zápočet4
3ZSKosmetické přísady a prostředkyZkouška3
3ZSTechnologie výroby kosmetikyZkouška3
3LSPokročilé instrumentální metody v kosmetologiiKlasifikovaný zápočet2
3LSStylingKlasifikovaný zápočet2
3LSVýrobky spotřební chemieZkouška3