Fakulta technologická

Gastronomické technologie

Anotace

Cílem studia ve specializaci Gastronomické technologie je poskytnout absolventům hlubší znalosti z oblasti moderní gastronomie, potravinářství, přírodních věd a poskytnout jim odpovídající kompetence pro následný výkon povolání. Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

V případě specializace Gastronomické technologie disponují absolventi rozšířenými kompetencemi v oblasti výroby pokrmů, hodnocení jejich jakosti po přípravě, v průběhu výdeje, případně během skladování za chladírenských nebo mrazírenských podmínek.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi se mohou uplatnit v podnicích potravinářského průmyslu, v kontrolních a zkušebních laboratořích, v podnicích veřejného stravování, v obchodních organizacích a státní správě.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika IZkouška5
1ZSSeminář z matematikyZápočet2
1ZSTechnika obsluhy a služebZápočet2
1ZSZáklady biologieZkouška3
1ZSZáklady a vývoj gastronomie ve společnostiZkouška4
1ZSSeminář z fyzikyZápočet2
1ZSSeminář z chemieZápočet2
1ZSZáklady toxikologie a ochrany životního prostředíKlasifikovaný zápočet3
1ZSProdukce potravinářských surovinKlasifikovaný zápočet3
1ZSZáklady zbožíznalství potravinZkouška4
1LSMatematika IIZkouška6
1LSGastronomické technologie IKlasifikovaný zápočet2
1LSLaboratoř biologieZápočet2
1LSOborový seminářZápočet1
1LSFyzika IZkouška5
1LSZpracování experimentu IKlasifikovaný zápočet3
1LSLaboratoř anorganické chemieKlasifikovaný zápočet3
1LSObecná a anorganická chemieZkouška4
1LSZáklady senzorické analýzyKlasifikovaný zápočet2
2ZSTechnologická zařízení ve stravovacích službáchKlasifikovaný zápočet5
2ZSLaboratoř organické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSOrganická chemie IZkouška4
2ZSAnalytická chemieZkouška4
2ZSBiochemie IZkouška4
2ZSLaboratoř analytické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSObecná mikrobiologieZkouška6
2LSChemie potravinZkouška3
2LSGastronomické technologie IIZkouška4
2LSHotelový a restaurační provozZkouška4
2LSRegionální a světová gastronomieZkouška4
2LSFyzikální chemieZkouška6
2LSLaboratoř biochemieKlasifikovaný zápočet2
2LSVybrané kapitoly z epidemiologie a hygienyZkouška2
3ZSGastronomické technologie IIIZkouška5
3ZSVýživa člověkaZkouška4
3ZSPotravinářská mikrobiologieZkouška5
3ZSLegislativa v potravinářství IKlasifikovaný zápočet2
3ZSPotravinářské technologie a biotechnologie IZkouška6
3ZSŘízení bezpečnosti potravin IZkouška3
3LSAnalýza potravinZkouška6
3LSBakalářská práceZápočet6
3LSHodnocení výživyZkouška4
3LSSpolečenský styk a diplomatický protokolKlasifikovaný zápočet3
3LSWellness gastronomieKlasifikovaný zápočet3
3LSPotravinářské technologie a biotechnologie IIZkouška6

předměty SZZ - povinné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSGastronomická technologienStátní závěrečná zkouška0
3LSProvoz v národní a světové gastronomiiStátní závěrečná zkouška0

povinně volitelné předměty I

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina IaKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina IbKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IKlasifikovaný zápočet2
2ZSAngličtina IIaZkouška2
2ZSAngličtina IIbZkouška2
2ZSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IIZkouška2
2LSAngličtina IIIaKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina IIIbKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IIIKlasifikovaný zápočet2
3ZSAngličtina IVaZkouška2
3ZSAngličtina IVbZkouška2
3ZSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IVZkouška2

povinně volitelné předměty II

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2ZSVíno v gastronomiiKlasifikovaný zápočet2
2LSVinařská technologieZkouška2
2LSZáklady úchovy a skladování pokrmůZkouška2
2LSPráce s odbornými textyZápočet2
3ZSHodnocení vína v gastronomiiZkouška5
3LSMarketing v gastronomii a cestovním ruchuZkouška5
3LSNutraceutika ve výživě a zdravý životní stylZkouška5

předměty SZZ - povinně volitelné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSAnalýza potravina pokrmůStátní závěrečná zkouška0
3LSChemie a analýza potravin a pokrmůStátní závěrečná zkouška0
3LSTechnologie a hodnocení vína v gastronomiiStátní závěrečná zkouška0
3LSPotravinářské technologieStátní závěrečná zkouška0
3LSŘízení a organizace v gastronomiiStátní závěrečná zkouška0