Fakulta technologická

Potravinářské biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie

Anotace

Cílem studia v jednotlivých specializacích (Technologie potravin, Gastronomické technologie, Chemie a analýza potravin a Biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie) je poskytnout absolventům hlubší znalosti z jednotlivých segmentů oblasti potravinářství a poskytnout jim odpovídající kompetence pro následný výkon povolání. Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

V případě specializace Biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie mají absolventi rozšířené kompetence v oblasti mikrobiologické analýzy potravin, schopnosti predikce změny jakosti a bezpečnosti potravin a také v segmentu výroby mikrobiologických (například čistých mlékařských kultur, starterových kultur aj.) a enzymatických preparátů a v neposlední řadě také v oblasti biosyntézy některých komponent doplňků stravy (například vitaminy, aminokyseliny, konzervační látky, např. kyselina mléčná aj.).

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi se mohou uplatnit v podnicích biotechnologického a potravinářského průmyslu a dalších oborech, kde se aplikují živé organizmy nebo jejich metabolity (produkty). Další uplatnění mohou hledat v kontrolních a zkušebních laboratořích a státní správě.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika IZkouška7
1ZSZáklady biologieZkouška3
1ZSSeminář z fyzikyZápočet2
1ZSSeminář z chemieZápočet2
1ZSZáklady práce v biotechnologických laboratoříchKlasifikovaný zápočet3
1ZSZáklady toxikologie a ochrany životního prostředíKlasifikovaný zápočet3
1ZSProdukce potravinářských surovinKlasifikovaný zápočet3
1ZSZáklady zbožíznalství potravinZkouška4
1LSMatematika IIZkouška6
1LSLaboratoř biologieZápočet2
1LSÚvod do biotechnologiíKlasifikovaný zápočet4
1LSFyzika IZkouška5
1LSZpracování experimentu IKlasifikovaný zápočet3
1LSLaboratoř anorganické chemieKlasifikovaný zápočet3
1LSObecná a anorganická chemieZkouška4
1LSOborový seminářZápočet1
1LSSeminář z biologieZápočet1
1LSZáklady senzorické analýzyKlasifikovaný zápočet2
2ZSLaboratoř organické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSOrganická chemie IZkouška4
2ZSAnalytická chemieZkouška4
2ZSBiochemie IZkouška4
2ZSLaboratoř analytické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSObecná mikrobiologieZkouška6
2LSChemie potravinZkouška3
2LSFyzikální chemieZkouška6
2LSBioanalytické metodyZkouška4
2LSBiochemie IIZkouška4
2LSCytologie a morfologie mikroorganismůZkouška5
2LSLaboratoř biochemieKlasifikovaný zápočet2
2LSMolekulární biologieZkouška6
3ZSBiotechnologický projektKlasifikovaný zápočet3
3ZSKultivační techniky a biotechnologické aplikaceZkouška3
3ZSPotravinářská mikrobiologieZkouška5
3ZSTradiční a průmyslové biotechnologieZkouška4
3ZSKvalita a bezpečnost potravinZkouška4
3ZSLegislativa v potravinářství IKlasifikovaný zápočet2
3ZSPotravinářské technologie a biotechnologie IZkouška6
3LSAnalýza potravinZkouška6
3LSBakalářská práceZápočet6
3LSInformační technologie v biotechnologiíchKlasifikovaný zápočet2
3LSLaboratoř mikrobiologie potravinKlasifikovaný zápočet3
3LSZáklady rekombinantních technologiíZkouška4
3LSPotravinářské technologie a biotechnologie IIZkouška6

předměty SZZ- povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSAplikovaná mikrobiologie a biochemieStátní závěrečná zkouška0

povinně volitelné předměty I

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina IaKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina IbKlasifikovaný zápočet2
2ZSAngličtina IIaZkouška2
2ZSAngličtina IIbZkouška2
2LSAngličtina IIIaKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina IIIbKlasifikovaný zápočet2
3ZSAngličtina IVaZkouška2
3ZSAngličtina IVbZkouška2

povinně volitelné předměty II

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2LSPodnikatelské aktivity IZkouška2
2LSPráce s odbornými textyZápočet2
3ZSVýživa člověkaZkouška4
3LSBuněčná biologie a genetikaZkouška4
3LSHodnocení výživyZkouška4
3LSEnvironmentální aspekty biotechnologiíZkouška4

předměty SZZ - povinně volitelné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSAnalýza potravinStátní závěrečná zkouška0
3LSKultivační techniky a biotechnologické procesyStátní závěrečná zkouška0
3LSPotravinářské technologieStátní závěrečná zkouška0
3LSTradiční a moderní biotechnologieStátní závěrečná zkouška0