Fakulta technologická

Technologie potravin

Anotace

Cílem studia v jednotlivých specializacích (Technologie potravin, Gastronomické technologie, Chemie a analýza potravin a Biotechnologie a aplikovaná mikrobiologie) je poskytnout absolventům hlubší znalosti z jednotlivých segmentů oblasti potravinářství a poskytnout jim odpovídající kompetence pro následný výkon povolání. Studium je zakončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

U specializace Technologie potravin prokazují absolventi rozšířené kompetence v oblasti výroby jednotlivých druhů potravin, hodnocení jejich jakosti po výrobě i v průběhu skladování.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi se mohou uplatnit v podnicích potravinářského průmyslu, v kontrolních a zkušebních laboratořích, v podnicích veřejného stravování, v obchodních organizacích a státní správě.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika IZkouška7
1ZSZáklady biologieZkouška3
1ZSSeminář z fyzikyZápočet2
1ZSSeminář z chemieZápočet2
1ZSZáklady toxikologie a ochrany životního prostředíKlasifikovaný zápočet3
1ZSPotravinový řetězecKlasifikovaný zápočet3
1ZSProdukce potravinářských surovinKlasifikovaný zápočet3
1ZSOborový seminář IZápočet1
1ZSZáklady zbožíznalství potravinZkouška4
1LSMatematika IIZkouška6
1LSLaboratoř biologieZápočet2
1LSÚvod do biotechnologiíKlasifikovaný zápočet4
1LSFyzika IZkouška5
1LSZpracování experimentu IKlasifikovaný zápočet3
1LSLaboratoř anorganické chemieKlasifikovaný zápočet3
1LSObecná a anorganická chemieZkouška4
1LSOborový seminář IIZápočet1
1LSZáklady senzorické analýzyKlasifikovaný zápočet2
2ZSLaboratoř organické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSOrganická chemie IZkouška4
2ZSAnalytická chemieZkouška4
2ZSBiochemie IZkouška4
2ZSLaboratoř analytické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSObecná mikrobiologieZkouška6
2LSChemie potravinZkouška3
2LSFyzikální chemieZkouška6
2LSCytologie a morfologie mikroorganismůZkouška5
2LSLaboratoř biochemieKlasifikovaný zápočet2
2LSTechnologie potravin IZkouška6
2LSTechnologie potravin IIZkouška6
2LSVybrané kapitoly z epidemiologie a hygienyZkouška2
3ZSVýživa člověkaZkouška4
3ZSPotravinářská mikrobiologieZkouška5
3ZSLegislativa v potravinářství IKlasifikovaný zápočet2
3ZSPodpora přípravy a realizace výroby potravin IKlasifikovaný zápočet2
3ZSŘízení bezpečnosti potravin IZkouška3
3ZSTechnologie potravin IIIZkouška5
3ZSTechnologie potravin IVZkouška5
3LSAnalýza potravinZkouška6
3LSHodnocení výživyZkouška4
3LSBakalářská práceZápočet6
3LSCvičení z technologie potravinZápočet2
3LSTechnologie potravin VZkouška5
3LSTechnologie potravin VIZkouška5

předměty SZZ - povinné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSTechnologie potravin rostlinného původuStátní závěrečná zkouška0
3LSTechnologie potr.živočišného původuStátní závěrečná zkouška0

povinně volitelné předměty I

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina IaKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina IbKlasifikovaný zápočet2
2ZSAngličtina IIaZkouška2
2ZSAngličtina IIbZkouška2
2LSAngličtina IIIaKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina IIIbKlasifikovaný zápočet2
3ZSAngličtina IVaZkouška2
3ZSAngličtina IVbZkouška2

povinně volitelné předměty II - 2. ročník

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
2LSPodnikatelské aktivity IZkouška2
2LSZáklady strojírenství pro potravinářstvíZkouška4
2LSPráce s odbornými textyZápočet2
2LSBioanalytické metodyZkouška4
2LSBiochemie IIZkouška4

povinně volitelné předměty II - 3. ročník

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3ZSZáklady balení potravinZkouška4
3ZSTradiční a moderní biotechnologieZkouška4
3LSReologie potravinZkouška4

předměty SZZ - povinně volitelné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
3LSAnalýza potravinStátní závěrečná zkouška0
3LSKvalita a bezpečnost potravinStátní závěrečná zkouška0
3LSPotravinářská mikrobiologie a biochemieStátní závěrečná zkouška0
3LSVýživa člověkaStátní závěrečná zkouška0