Fakulta managementu a ekonomiky

Design management

Anotace

Záměr rozvoje magisterského studijního programu Management a marketing vychází ze tří úrovní, a to nadnárodní, kdy respektuje zásady a doporučení Boloňského procesu ve vztahu k dodržování podmínek Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (European Higher Education Area ? EHEA) a východisek Strategického rámce evropské spolupráce ve vzdělávání a odborné přípravě (ET 2020), národní, kdy je v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016 ? 2020 a Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., ze dne 24. srpna 2016 o standardech pro akreditace ve vysokém školství, a místní, kdy podmínky rozvoje studijního programu odpovídají záměrům uvedených v Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FaME UTB ve Zlíně pro roky 2016-2020.

Požadavky na přijetí

Ke studiu budou přijati a zapsáni podle § 48 Zákona všichni uchazeči, kteří si podali ve stanoveném termínu přihlášku ke studiu do magisterského studijního programu Fakulty managemu a ekonomiky řádně ukončili předchozí bakalářské studium a dostavili se k zápisu do studia.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Design management vybavuje absolventa souhrnem znalostí z oblasti vývoje a současného stavu designu, způsobu jeho řízení v rámci specifik kreativních průmyslů a významu v kreativní ekonomice z využití pohledu vizuálního umění v marketingovém mixu. Absolvent následně bude schopen samostatně strategicky nastavovat, řídit, a vyhodnocovat inovační proces v oblasti designu v organizaci při zapojení zákazníka a dalších aktérů regionálního inovačního systému.

Předpoklad uplatnitelnosti

Z pohledu specializace se předpokládá následující uplatnění: a) pozice kreativní manažera či obdobná pozice v marketingových agenturách; týmový spolupracovník při vývoji produktu určeného pro B2C sektor, odborný pracovník spoluzodpovědný za vývoj designu v marketingovém oddělení firmy, junior/senior design manažer v oddělení vývoji produktů či grafickém studiu. b) Absolvent je také připraven si založit vlastní firmu (např. reklamní, komunikační či marketingovou agenturu) nebo start-up jiného charakteru s vysokým přidanou hodnotu tvořenou designem.

Studijní plány

Rok platnosti: 2023

Povinné předměty v češtině MM DM PS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve druhém roce magisterského studijního programu (dále jen "MSP"), je nutno získat alespoň 65 % kreditů z povinných předmětů za první rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy a specializace. Výše kreditů nutných pro postup do druhého roku studia MSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSProduktový designKlasifikovaný zápočet3
1ZSEstetikaKlasifikovaný zápočet3
1ZSMikroekonomie 2Zkouška5
1ZSStrategický managementZkouška4
1ZSManažerské účetnictví 2Zkouška5
1ZSŘízení procesů v organizacíchZkouška4
1ZSKvantitativní metody v rozhodováníZkouška5
1LSMakroekonomie 2Zkouška5
1LSMarketingové aplikaceZkouška4
1LSŘízení designu IKlasifikovaný zápočet3
1LSSoučasné tendence designu 2Klasifikovaný zápočet3
1LSManagement v kreativním průmysluZkouška4
1LSRisk managementZkouška5
2ZSAteliérová stáž - design managementZápočet2
2ZSManažerská etikaKlasifikovaný zápočet3
2ZSMarketingová komunikaceZkouška4
2ZSŘízení designu IIKlasifikovaný zápočet3
2ZSŘízení lidských zdrojů 2Zkouška3
2ZSSeminář k diplomové práciZápočet2
2ZSFiremní inovační politikaZkouška4
2ZSPrávo pro ekonomyZkouška4
2LSOdborná rozprava SZZ z předmětů: Ekonomie, Ekonomicko-matematické metody, Management, MarketingStátní závěrečná zkouška0
2LSPříprava diplomové práce a odborná diplomová praxeZápočet30

Povinné předměty v angličtině MM DM PS

V průběhu MSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ)

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMicroeconomics 2Zkouška5
1ZSStrategic ManagementZkouška4
1ZSManagement Accounting 2Zkouška5
1ZSReengineering of Enterprise ProcessesZkouška4
1ZSQuantitative Decision-Making MethodsZkouška5
1LSMacroeconomics 2Zkouška5
1LSMarketing ApplicationsZkouška4
1LSRisk managementZkouška5
2ZSBusiness EthicsKlasifikovaný zápočet3
2ZSMarketing CommunicationZkouška4
2ZSHuman Resource Management 2Zkouška3
2ZSFirm Innovation PolicyZkouška4

Povinně volitelné předměty MM DM PS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmětů - skupina 1 předměty minimálně za 6 kredity. V průběhu MSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSDigital EconomyZkouška3
1ZSDigitální ekonomikaZkouška3
1ZSKultura mluvené a psané komunikaceKlasifikovaný zápočet3
1ZSManagement značkyZkouška4
1ZSBrand ManagementZkouška4
1ZSBusiness akademie 1Klasifikovaný zápočet2
1LSPresentation SkillsKlasifikovaný zápočet3
1LSFirms and CompetitivenessKlasifikovaný zápočet3
1LSŘízení organizací 1Klasifikovaný zápočet6
1LSZáklady projektového řízeníKlasifikovaný zápočet3
1LSBusiness akademie 2Klasifikovaný zápočet2
1LSManažerské informační systémyZkouška4
1LSManagerial Information SystemZkouška4
2ZSWebdesign 1Klasifikovaný zápočet2
2ZSŘízení organizací 2Klasifikovaný zápočet6
2ZSMezinárodní marketingZkouška4
2ZSInternational MarketingZkouška4
2ZSEkonometrieKlasifikovaný zápočet4
2ZSEconometricsKlasifikovaný zápočet4
ZSBehavioral EconomicsKlasifikovaný zápočet3
ZSBehaviorální ekonomieKlasifikovaný zápočet3
ZSŘízení projektů 1Zápočet3
LSOborové minimum grafického designuKlasifikovaný zápočet3
LSConsumer BehaviourKlasifikovaný zápočet3
LSChoování spotřebiteleKlasifikovaný zápočet3
LSHistorie podnikání firmy BaťaKlasifikovaný zápočet3
LSŘízení projektů 2Klasifikovaný zápočet3

Povinný cizí jazyk

Student si volí z předmětů Business English a Wirstschaftdeutsch pouze jeden z nich podle svého jazykového zaměření

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSBusiness EnglishKlasifikovaný zápočet3
1LSWirtschaftsdeutschKlasifikovaný zápočet3
Rok platnosti: 2023

Povinné předměty v češtině MM DM PS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve druhém roce magisterského studijního programu (dále jen "MSP"), je nutno získat alespoň 65 % kreditů z povinných předmětů za první rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy a specializace. Výše kreditů nutných pro postup do druhého roku studia MSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSProduktový designKlasifikovaný zápočet3
1ZSEstetikaKlasifikovaný zápočet3
1ZSMikroekonomie 2Zkouška5
1ZSStrategický managementZkouška4
1ZSManažerské účetnictví 2Zkouška5
1ZSŘízení procesů v organizacíchZkouška4
1ZSKvantitativní metody v rozhodováníZkouška5
1LSMakroekonomie 2Zkouška5
1LSMarketingové aplikaceZkouška4
1LSŘízení designu IKlasifikovaný zápočet3
1LSSoučasné tendence designu 2Klasifikovaný zápočet3
1LSManagement v kreativním průmysluZkouška4
1LSRisk managementZkouška5
2ZSAteliérová stáž - design managementZápočet2
2ZSManažerská etikaKlasifikovaný zápočet3
2ZSMarketingová komunikaceZkouška4
2ZSŘízení designu IIKlasifikovaný zápočet3
2ZSŘízení lidských zdrojů 2Zkouška3
2ZSSeminář k diplomové práciZápočet2
2ZSFiremní inovační politikaZkouška4
2ZSPrávo pro ekonomyZkouška4
2LSOdborná rozprava SZZ z předmětů: Ekonomie, Ekonomicko-matematické metody, Management, MarketingStátní závěrečná zkouška0
2LSPříprava diplomové práce a odborná diplomová praxeZápočet30

Povinné předměty v angličtině MM DM PS

V průběhu MSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ)

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMicroeconomics 2Zkouška5
1ZSStrategic ManagementZkouška4
1ZSManagement Accounting 2Zkouška5
1ZSReengineering of Enterprise ProcessesZkouška4
1ZSQuantitative Decision-Making MethodsZkouška5
1LSMacroeconomics 2Zkouška5
1LSMarketing ApplicationsZkouška4
1LSRisk managementZkouška5
2ZSBusiness EthicsKlasifikovaný zápočet3
2ZSMarketing CommunicationZkouška4
2ZSHuman Resource Management 2Zkouška3
2ZSFirm Innovation PolicyZkouška4

Povinně volitelné předměty MM DM PS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmětů - skupina 1 předměty minimálně za 6 kredity. V průběhu MSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSDigital EconomyZkouška3
1ZSDigitální ekonomikaZkouška3
1ZSKultura mluvené a psané komunikaceKlasifikovaný zápočet3
1ZSManagement značkyZkouška4
1ZSBrand ManagementZkouška4
1ZSBusiness akademie 1Klasifikovaný zápočet2
1LSPresentation SkillsKlasifikovaný zápočet3
1LSFirms and CompetitivenessKlasifikovaný zápočet3
1LSŘízení organizací 1Klasifikovaný zápočet6
1LSZáklady projektového řízeníKlasifikovaný zápočet3
1LSBusiness akademie 2Klasifikovaný zápočet2
1LSManažerské informační systémyZkouška4
1LSManagerial Information SystemZkouška4
2ZSWebdesign 1Klasifikovaný zápočet2
2ZSŘízení organizací 2Klasifikovaný zápočet6
2ZSMezinárodní marketingZkouška4
2ZSInternational MarketingZkouška4
2ZSEkonometrieKlasifikovaný zápočet4
2ZSEconometricsKlasifikovaný zápočet4
ZSBehavioral EconomicsKlasifikovaný zápočet3
ZSBehaviorální ekonomieKlasifikovaný zápočet3
ZSŘízení projektů 1Zápočet3
LSOborové minimum grafického designuKlasifikovaný zápočet3
LSConsumer BehaviourKlasifikovaný zápočet3
LSChoování spotřebiteleKlasifikovaný zápočet3
LSHistorie podnikání firmy BaťaKlasifikovaný zápočet3
LSŘízení projektů 2Klasifikovaný zápočet3

Povinný cizí jazyk

Student si volí z předmětů Business English a Wirstschaftdeutsch pouze jeden z nich podle svého jazykového zaměření

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSBusiness EnglishKlasifikovaný zápočet3
1LSWirtschaftsdeutschKlasifikovaný zápočet3
Rok platnosti: 2023

Povinné předměty v češtině MM DM PS

K tomu, aby mohl student FaME pokračovat ve studiu ve druhém roce magisterského studijního programu (dále jen "MSP"), je nutno získat alespoň 65 % kreditů z povinných předmětů za první rok studia podle aktuálních studijních plánů pro dané studijní programy a specializace. Výše kreditů nutných pro postup do druhého roku studia MSP se zaokrouhluje na celé kredity dolů a je zveřejněna v Rozhodnutí děkana pro příslušný akademický rok.

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSProduktový designKlasifikovaný zápočet3
1ZSEstetikaKlasifikovaný zápočet3
1ZSMikroekonomie 2Zkouška5
1ZSStrategický managementZkouška4
1ZSManažerské účetnictví 2Zkouška5
1ZSŘízení procesů v organizacíchZkouška4
1ZSKvantitativní metody v rozhodováníZkouška5
1LSMakroekonomie 2Zkouška5
1LSMarketingové aplikaceZkouška4
1LSŘízení designu IKlasifikovaný zápočet3
1LSSoučasné tendence designu 2Klasifikovaný zápočet3
1LSManagement v kreativním průmysluZkouška4
1LSRisk managementZkouška5
2ZSAteliérová stáž - design managementZápočet2
2ZSManažerská etikaKlasifikovaný zápočet3
2ZSMarketingová komunikaceZkouška4
2ZSŘízení designu IIKlasifikovaný zápočet3
2ZSŘízení lidských zdrojů 2Zkouška3
2ZSSeminář k diplomové práciZápočet2
2ZSFiremní inovační politikaZkouška4
2ZSPrávo pro ekonomyZkouška4
2LSOdborná rozprava SZZ z předmětů: Ekonomie, Ekonomicko-matematické metody, Management, MarketingStátní závěrečná zkouška0
2LSPříprava diplomové práce a odborná diplomová praxeZápočet30

Povinné předměty v angličtině MM DM PS

V průběhu MSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ)

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMicroeconomics 2Zkouška5
1ZSStrategic ManagementZkouška4
1ZSManagement Accounting 2Zkouška5
1ZSReengineering of Enterprise ProcessesZkouška4
1ZSQuantitative Decision-Making MethodsZkouška5
1LSMacroeconomics 2Zkouška5
1LSMarketing ApplicationsZkouška4
1LSRisk managementZkouška5
2ZSBusiness EthicsKlasifikovaný zápočet3
2ZSMarketing CommunicationZkouška4
2ZSHuman Resource Management 2Zkouška3
2ZSFirm Innovation PolicyZkouška4

Povinně volitelné předměty MM DM PS

Student si volí z nabídky povinně volitelných předmětů - skupina 1 předměty minimálně za 6 kredity. V průběhu MSP musí student absolvovat minimálně jeden odborný předmět v AJ libovolně z nabídky povinných či povinně volitelných předmětů. Netýká se studentů, kteří vyjíždějí na studijní pobyt do zahraničí a absolvují tam předměty v anglickém jazyce. Seznam odborných předmětů, které lze studovat v anglickém jazyce, je uveden v excelovských studijních plánech na webu fakulty. Z této nabídky předmětů si student vybírá buď povinný či povinně volitelný předmět v českém jazyce a nebo v jazyce anglickém. Nelze studovat obě varianty (v ČJ a v AJ).

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSDigital EconomyZkouška3
1ZSDigitální ekonomikaZkouška3
1ZSKultura mluvené a psané komunikaceKlasifikovaný zápočet3
1ZSManagement značkyZkouška4
1ZSBrand ManagementZkouška4
1ZSBusiness akademie 1Klasifikovaný zápočet2
1LSPresentation SkillsKlasifikovaný zápočet3
1LSFirms and CompetitivenessKlasifikovaný zápočet3
1LSŘízení organizací 1Klasifikovaný zápočet6
1LSZáklady projektového řízeníKlasifikovaný zápočet3
1LSBusiness akademie 2Klasifikovaný zápočet2
1LSManažerské informační systémyZkouška4
1LSManagerial Information SystemZkouška4
2ZSWebdesign 1Klasifikovaný zápočet2
2ZSŘízení organizací 2Klasifikovaný zápočet6
2ZSMezinárodní marketingZkouška4
2ZSInternational MarketingZkouška4
2ZSEkonometrieKlasifikovaný zápočet4
2ZSEconometricsKlasifikovaný zápočet4
ZSBehavioral EconomicsKlasifikovaný zápočet3
ZSBehaviorální ekonomieKlasifikovaný zápočet3
ZSŘízení projektů 1Zápočet3
LSOborové minimum grafického designuKlasifikovaný zápočet3
LSConsumer BehaviourKlasifikovaný zápočet3
LSChoování spotřebiteleKlasifikovaný zápočet3
LSHistorie podnikání firmy BaťaKlasifikovaný zápočet3
LSŘízení projektů 2Klasifikovaný zápočet3

Povinný cizí jazyk

Student si volí z předmětů Business English a Wirstschaftdeutsch pouze jeden z nich podle svého jazykového zaměření

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSBusiness EnglishKlasifikovaný zápočet3
1LSWirtschaftsdeutschKlasifikovaný zápočet3