Fakulta aplikované informatiky

Inteligentní systémy s roboty

Anotace

Cílem tohoto studijního programu je vychovávat absolventy s dobrými teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi spolupodílet se na výstavbě moderních řídicích systémů, jakož i na jejich implementacích a provozování. Není tedy cílem oboru naučit studenty konstruovat samotné roboty nebo jejich řídicí systémy, ale získat dostatečné znalosti základních výrobních postupů a tvůrčími schopnostmi v nich aplikovat výše zmíněné automatizační prvky na uživatelské úrovni. Specializace "Inteligentní systémy s roboty" odráží současné trendy průmyslového prostředí v co největší míře uplatňovat při návrzích a realizacích výrobních linek mechatronické a robotické systémy, čímž je jednoznačné dosahováno výrazně vyššího stupně komplexní automatizace. U obou specializací je spojovacím prvkem problematika informačních technologií, a to jak ze stránky hardwarové, tak i softwarové.

Požadavky na přijetí

Požadavkem pro přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (viz § 48, odst. 1 zákona o VŠ). Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, kterou uchazeči doručí poštou nebo doručí osobně na Studijní oddělení FAI nejpozději v den zápisu do studia. Cizí státní příslušníci, kteří své středoškolské vzdělání nezískali v České republice nebo ve Slovenské republice, jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Uchazeči - cizí státní příslušníci (kromě občanů Slovenské republiky) kteří absolvovali zahraniční střední nebo vysoké školy (kromě slovenských škol), prokazují svou připravenost studovat v českém jazyce předložením úředně ověřeného dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka nebo osvědčením o vykonání zkoušky z českého jazyka. Tyto doklady musí uchazeči dodat nejpozději do termínu zápisu do studia.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Abslovent získá hlubší vzdělání v problematice průmyslové robotizace, tj. aplikací všech dostupných kinematicky rozdílných mechatronických a robotických systémů přímo v prostředí výrobních linek a řízení materiálových toků v nich. Absolvent získá znalosti a zkušenosti s konstrukčními a zejména aplikačními možnostmi jednotlivých robotických prvků a bude schopen programovat jejich řídicí systémy s cílem optimalizovat jejich reálné nasazení.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent tohoto studijního programu získá studiem schopnosti na bakalářské úrovni uplatňovat své souhrnné znalosti z oblasti měření, řízení a komplexní automatizace výrobních procesů a výrobních linek v různých průmyslových odvětvích. Bude schopen se účastnit realizace komplexních automatizačních systémů. Absolventi se mohou uplatnit i na pozicích IT, jsou způsobilí samostatné programátorské a systémové práce spojené s výpočetní technikou a jsou schopni participovat na vytváření projektů řízení a managementu výrobních a obchodních organizací.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

Povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematický seminářZkouška8
1ZSSoftwarová podpora inženýrských výpočtůKlasifikovaný zápočet4
1ZSHardware a operační systémyKlasifikovaný zápočet4
1ZSProgramovací metodyKlasifikovaný zápočet4
1ZSÚvod do materiálových vědZkouška4
1LSAutomatické řízeníZkouška7
1LSMechanika v robotických systémechZkouška5
1LSSystémy pro přenos a ukládání datZkouška4
1LSŘízení materiálových tokůKlasifikovaný zápočet4
1LSFyzikální seminářZkouška7
1LSRobotická laboratořZápočet3
2ZSVybrané kapitoly z matematikyZkouška6
2ZSObjektové programováníKlasifikovaný zápočet4
2ZSSpojité řízeníZkouška6
2ZSInstrumentace a měřeníZkouška6
2ZSMechatronické systémyZkouška6
2LSTepelné procesyZkouška6
2LSElektrotechnikaZkouška6
2LSProgramování PLCZkouška5
2LSŘízenní a logistika výrobyKlasifikovaný zápočet4
2LSKonstrukce robotů a manipulátorůZkouška6
3ZSMechanika tekutinZkouška5
3ZSEmbedded systémy s mikropočítačiZkouška6
3ZSTechnické prostředky automatizaceZkouška5
3ZSAnalogová a číslicová technikaZkouška5
3ZSAkční členy mechatronických systémůZkouška4
3ZSRočníkový projektZápočet1
3LSProgramování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorůZkouška5
3LSCAD systémy v elektrotechniceKlasifikovaný zápočet3
3LSProgramování mobilních aplikacíKlasifikovaný zápočet5
3LSSoftskillsZápočet2
3LSBakalářská práceZápočet15

Cizí jazyk

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSCizí jazyk - angličtinaKlasifikovaný zápočet2
1LSCizí jazyk - němčinaKlasifikovaný zápočet2
1LSCizí jazyk - ruštinaKlasifikovaný zápočet2
2ZSCizí jazyk angličtinaZkouška2
2ZSCizí jazyk - němčinaZkouška2
2ZSCizí jazyk ruštinaZkouška2
2LSCizí jazyk - angličtinaKlasifikovaný zápočet3
2LSCizí jazyk - němčinaKlasifikovaný zápočet3
2LSCizí jazyk - ruštinaKlasifikovaný zápočet3
3ZSCizí jazyk - angličtinaZkouška4
3ZSCizí jazyk - němčinaZkouška4
3ZSCizí jazyk - ruštinaZkouška4