Fakulta aplikované informatiky

Průmyslová automatizace

Anotace

Cílem tohoto studijního programu je vychovávat absolventy s dobrými teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi spolupodílet se na výstavbě moderních řídicích systémů, jakož i na jejich implementacích a provozování. Není tedy cílem oboru naučit studenty konstruovat samotné roboty nebo jejich řídicí systémy, ale získat dostatečné znalosti základních výrobních postupů a tvůrčími schopnostmi v nich aplikovat výše zmíněné automatizační prvky na uživatelské úrovni. Specializace "Průmyslová automatizace" je zaměřena více teoreticky s cílem postihnout matematickou a fyzikální podstatu řízených a řídicích systémů, jejichž nedílnou součástí jsou senzory a akční členy, pracující na jednoznačných fyzikálních principech, a dále vlastní řídicí systémy, dnes nejčastěji realizované číslicovými počítači, vykonávajícími řídicí a regulační algoritmy získané netriviálními matematickými metodami a postupy.

Požadavky na přijetí

Požadavkem pro přijetí ke studiu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání (viz § 48, odst. 1 zákona o VŠ). Uchazeči jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení, kterou uchazeči doručí poštou nebo doručí osobně na Studijní oddělení FAI nejpozději v den zápisu do studia. Cizí státní příslušníci, kteří své středoškolské vzdělání nezískali v České republice nebo ve Slovenské republice, jej prokazují odevzdáním úředně ověřené kopie nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb. Uchazeči - cizí státní příslušníci (kromě občanů Slovenské republiky) kteří absolvovali zahraniční střední nebo vysoké školy (kromě slovenských škol), prokazují svou připravenost studovat v českém jazyce předložením úředně ověřeného dokladu o vykonané maturitní nebo státní zkoušce z českého jazyka nebo osvědčením o vykonání zkoušky z českého jazyka. Tyto doklady musí uchazeči dodat nejpozději do termínu zápisu do studia.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolvent tohoto studijního programu získá schopnosti uplatňovat souhrnné znalosti z oblasti měření, řízení a komplexní automatizace výrobních procesů a výrobních linek v různých průmyslových odvětvích. Bude schopen se účastnit realizace komplexních automatizačních systémů jak z hlediska jejich strojní a přístrojové skladby, tak i z pohledu zákaznického programování jejich řídicích systémů. V průběhu studia získá teoretický základ, tedy znalosti matematiky, fyziky, počítačových a komunikačních systémů, algoritmů a datových struktur, programování, analýzy a zpracování dat, rozšířený o základní technické znalosti dále rozvíjené do teoretických i praktických uživatelských oblastí komplexní automatizace. Specifikem specializace "Průmyslová automatizace" je získání komplexních znalostí a dovedností v oblasti měřicí techniky, teorie automatického řízení, IT prostředky pro realizaci řídicích systémů, ať již diskrétních nebo spojitých, včetně znalostí fyzikálních principů vybraných technologických procesů. Absolventi takto koncipovaného studijního programu získají praktické znalosti a dovednosti ve využívání různých typů výpočetní techniky, kterou budou způsobilí využívat také pro účely zpracování agend a databázových informací v síťovém prostředí. Budou schopni samostatné programátorské a systémové práce spojené s výpočetní technikou a budou schopni participovat na vytváření projektů řízení a managementu výrobních a obchodních organizací.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolvent tohoto studijního programu získá studiem schopnosti na bakalářské úrovni uplatňovat své souhrnné znalosti z oblasti měření, řízení a komplexní automatizace výrobních procesů a výrobních linek v různých průmyslových odvětvích. Bude schopen se účastnit realizace komplexních automatizačních systémů. Absolventi se mohou uplatnit i na pozicích IT, jsou způsobilí samostatné programátorské a systémové práce spojené s výpočetní technikou a jsou schopni participovat na vytváření projektů řízení a managementu výrobních a obchodních organizací.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

Povinne predmety

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematický seminářZkouška8
1ZSSoftwarová podpora inženýrských výpočtůKlasifikovaný zápočet4
1ZSHardware a operační systémyKlasifikovaný zápočet4
1ZSProgramovací metodyKlasifikovaný zápočet4
1ZSÚvod do materiálových vědZkouška4
1LSAutomatické řízeníZkouška7
1LSMatematika IZkouška7
1LSFyzikální seminářZkouška7
1LSSystémy pro přenos a ukládání datZkouška4
1LSŘízení materiálových tokůKlasifikovaný zápočet4
2ZSMatematika IIZkouška6
2ZSObjektové programováníKlasifikovaný zápočet4
2ZSFyzikaZkouška6
2ZSInstrumentace a měřeníZkouška5
2ZSSpojité řízeníZkouška6
2LSTepelné procesyZkouška6
2LSElektrotechnikaZkouška5
2LSProgramování PLCZkouška4
2LSŘízení a logistika výrobyKlasifikovaný zápočet4
2LSSenzoryZkouška4
2LSLaboratoř reálných modelůKlasifikovaný zápočet3
3ZSMechanika tekutinZkouška5
3ZSEmbedded systémy s mikropočítačiZkouška5
3ZSAkční členyZkouška4
3ZSAnalogová a číslicová technikaZkouška5
3ZSMechatronické systémyZkouška5
3ZSRočníkový projektZápočet1
3LSProgramování a aplikace průmyslových robotů a manipulátorůZkouška5
3LSCAD systémy v elektrotechniceKlasifikovaný zápočet3
3LSUmělá a výpočetní inteligenceZkouška5
3LSSoftskillsZápočet2
3LSBakalářská práceZápočet15

Cizí jazyk - angličtina

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
Cizí jazyk - angličtinaKlasifikovaný zápočet2
Cizí jazyk - angličtinaZkouška2
Cizí jazyk - angličtinaKlasifikovaný zápočet3
Cizí jazyk - angličtinaZkouška4

sportovní aktivity - povinně volitelné

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
Sportovní aktivity - aerobikZápočet1
Sportovní aktivity - Americký fotbalZápočet1
Sportovní aktivity - badmintonZápočet1
Sportovní aktivity - Thajský boxZápočet1
Sportovní aktivity - cyklistikaZápočet1
Sportovní aktivity - florbalZápočet1
Sportovní aktivity - GolfZápočet1
Sport - horolezectvíZápočet1
Sportovní aktivity - Indoor CyclingZápočet1
Sportovní aktivity - inline brusleníZápočet1
Sportovní aktivity - taekwondoZápočet1
Sportovní aktivity - lyžování tuzemskéZápočet1
Sportovní aktivity - lyžování zahraničníZápočet1
Sportovní aktivity - plaváníZápočet1
SebeobranaZápočet1
Sportovní aktivity - sálová kopanáZápočet1
Sportovní aktivity - tenisZápočet1
Sportovní aktivity - tenisZápočet1
Sportovní aktivity - Tai Ji QuanZápočet1
Sportovní aktivity - taekwondoZápočet1
Sportovní aktivity - volejbalZápočet1
Sportovní aktivity - zdravotní TVZápočet1
LSSportovní aktivity - kurz letníZápočet1