Fakulta technologická

Výroba a konstrukce obuvi

Anotace

Specializace Výroba a konstrukce obuvi si klade za cíl vychovat absolventy především pro průmyslová odvětví zabývající se výrobou a konstrukcí obuvi a příbuzných výrobků. Pozornost je věnována především nejnovějším technologiím a materiálům. Pro tyto účely je společný základ rozšířen o informace o nejnovějších obuvnických materiálech a technologiích. Studenti též získají znalosti o ortetice a protetice, které úzce souvisí s individuální výrobou.

Požadavky na přijetí

Podmínky pro přijetí ke studiu jsou stanoveny Směrnicí děkana k přijímacímu řízení, která je každoročně vydávána na Fakultě technologické. V této směrnici jsou konkretizovány požadavky pro přijetí v daném akademickém roce a je zveřejňována na úřední desce FT (https://ft.utb.cz/o-fakulte/uredni-deska/legislativa-prijimacich-rizeni/). Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání.

Další informace o přijímacím řízení fakulty

Profil absolventa

Absolventi specializace Výroba a konstrukce obuvi rozšiřuje profil absolventa o znalosti z oblasti obuvnických technologií, klasických a polymerních materiálů a design obuvi a příbuzných výrobků.

Předpoklad uplatnitelnosti

Absolventi specializace Výroba a konstrukce obuvi na trhu práce naleznou uplatnění v jak v malosériových specializovaných firmách tak i v mezinárodních korporátních společnostech.

Studijní plány

Rok platnosti: 2022

povinné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1ZSMatematika IZkouška5
1ZSSeminář z matematikyZápočet2
1ZSDějiny obuvi a obouváníKlasifikovaný zápočet3
1ZSObuvnický sortiment a doplňkyKlasifikovaný zápočet4
1ZSSeminář z fyzikyZápočet2
1ZSSeminář z chemieZápočet2
1ZSZáklady toxikologie a ochrany životního prostředíKlasifikovaný zápočet3
1ZSLaboratorní technikaKlasifikovaný zápočet3
1ZSLaboratoř klasické obuvnické technologieZápočet2
1LSMatematika IIZkouška6
1LSEstetika obuviKlasifikovaný zápočet3
1LSModelářství a design IKlasifikovaný zápočet3
1LSFyzika IZkouška5
1LSZpracování experimentu IKlasifikovaný zápočet3
1LSLaboratoř anorganické chemieKlasifikovaný zápočet3
1LSObecná a anorganická chemieZkouška4
1LSPřírodní polymeryZkouška5
2ZSZáklady podnikatelstvíKlasifikovaný zápočet2
2ZSModelářství a design IIKlasifikovaný zápočet3
2ZSFyzika IIZkouška7
2ZSLaboratoř organické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSOrganická chemie IZkouška4
2ZSAnalytická chemieZkouška4
2ZSLaboratoř analytické chemieKlasifikovaný zápočet3
2ZSObuvnické technologie IZkouška2
2LSObuvnické technologie IIZkouška2
2LSObuvnický a funkční designKlasifikovaný zápočet2
2LSZobrazování a diagnostika funkčních poruch nohouZápočet2
2LSFyzikální chemie IZkouška6
2LSKlasické obuvnické materiályZkouška2
2LSMakromolekulární chemie IZkouška5
2LSProcesní inženýrství IZkouška6
2LSOrtopedie a podiatrieKlasifikovaný zápočet3

povinně volitelné předměty

RočníkSemestrNázevTyp ukončeníPoč. kreditů
1LSAngličtina IaKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina IbKlasifikovaný zápočet2
1LSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IKlasifikovaný zápočet2
1LSPodnikatelské aktivity IZkouška2
2ZSAngličtina IIaZkouška2
2ZSAngličtina IIbZkouška2
2ZSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IIZkouška2
2LSAngličtina IIIaKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina IIIbKlasifikovaný zápočet2
2LSAngličtina - Příprava na zkoušky Cambridge IIIKlasifikovaný zápočet2