Navazující magisterský
 • Všechny typy studia
 • Bakalářský
 • Navazující magisterský
 • Magisterský
 • Rigorózní
 • Doktorský
Všechny fakulty
 • Všechny fakulty
 • Fakulta logistiky a krizového řízení
 • Fakulta managementu a ekonomiky
 • Fakulta technologická
 • Fakulta multimediálních komunikací
 • Fakulta aplikované informatiky
 • Fakulta humanitních studií
 • Univerzitní institut
Všechny formy studia
 • Všechny formy studia
 • Prezenční
 • Kombinované
Všechna místa studia
 • Všechna místa studia
 • Zlín
 • Praha
 • Uherské Hradiště

Aktuálně otevřená přijímací řízení

Navazující magisterské studium je o prohloubení vědomostí získaných v bakalářském studiu. Zkrátka pořádná praxe a ještě větší specializace v odvětví. Standardně trvá toto studium 2 roky a nenechte se zmást terminologií, po dostudování těchto oborů z vás můžou být jak magistři – Mgr., tak i oni slavní promovaní inženýři – Ing. Kromě navazujícího magisterského studia je tu i magisterské studium pětileté, na které se můžete přihlásit hned po střední škole.

 • prezenční forma
 • kombinovaná forma