Bakalářský
 • Všechny typy studia
 • Bakalářský
 • Navazující magisterský
 • Magisterský
Všechny fakulty
 • Všechny fakulty
 • Fakulta managementu a ekonomiky
 • Fakulta logistiky a krizového řízení
 • Fakulta technologická
 • Fakulta multimediálních komunikací
 • Fakulta aplikované informatiky
 • Fakulta humanitních studií
Všechny formy studia
 • Všechny formy studia
 • Prezenční
 • Kombinované
Všechna místa studia
 • Všechna místa studia
 • Zlín
 • Praha
 • Uherské Hradiště

Aktuálně otevřená přijímací řízení

Bakalářské studium standardně trvá 3 roky a je určeno pro všechny, kdo zdárně ukončí střední školu maturitní zkouškou. Po úspěšném složení státní závěrečné zkoušky a obhajobě bakalářské práce získá absolvent bakalářského studijního programu titul bakalář – Bc. Jste po maturitě a hledáte pětiletý magisterský program? Porozhlédněte se mezi magisterskými programy.

 • prezenční forma
 • kombinovaná forma