Doktorský
 • Všechny typy studia
 • Bakalářský
 • Navazující magisterský
 • Magisterský
 • Rigorózní
 • Doktorský
Všechny fakulty
 • Všechny fakulty
 • Fakulta logistiky a krizového řízení
 • Fakulta managementu a ekonomiky
 • Fakulta technologická
 • Fakulta multimediálních komunikací
 • Fakulta aplikované informatiky
 • Fakulta humanitních studií
 • Univerzitní institut
Všechny formy studia
 • Všechny formy studia
 • Prezenční
 • Kombinované
Všechna místa studia
 • Všechna místa studia
 • Zlín
 • Praha
 • Uherské Hradiště

Aktuálně otevřená přijímací řízení

Titulem Ing. nebo Mgr. vaše studium rozhodně nemusí končit. Pokračujte ve svém vzdělávání v některém z doktorských studijních programů a staňte se opravdovým odborníkem nebo vědcem. Studium standardně trvá další 4 roky a po jeho zdárném dokončení, které spočívá ve složení státní doktorské zkoušky a úspěšné obhajobě disertační práce, získáte titul doktor – Ph.D.

 • prezenční forma
 • kombinovaná forma