Bakalářský
 • Všechny typy studia
 • Bakalářský
 • Navazující magisterský
 • Rigorózní
 • Magisterský
 • Doktorský
Fakulta managementu a ekonomiky
 • Všechny fakulty
 • Fakulta managementu a ekonomiky
 • Fakulta logistiky a krizového řízení
 • Fakulta technologická
 • Fakulta multimediálních komunikací
 • Fakulta aplikované informatiky
 • Fakulta humanitních studií
 • Univerzitní institut
Všechny formy studia
 • Všechny formy studia
 • Prezenční
 • Kombinovaná
Všechna místa studia
 • Všechna místa studia
 • Zlín
 • Uherské Hradiště

Fakulta managementu a ekonomiky Prezenční forma studia

Průmyslové inženýrstvíDetail programu

1. kolo do: 30. 4. 2023
Typ studia Bakalářský
Forma studia Prezenční
Udělovaný titul Bc.
Délka studia 3 roky

Fakulta managementu a ekonomiky Kombinovaná forma studia

Průmyslové inženýrstvíDetail programu

1. kolo do: 30. 4. 2023
Typ studia Bakalářský
Forma studia Kombinovaná
Udělovaný titul Bc.
Délka studia 3 roky